Dlaczego na wyłączność?

Wydawać by się mogło, że zawarcie „otwartych” umów pośrednictwa z kilkoma pośrednikami i dodatkowo reklamowanie oferty na własną rękę to dobry sposób na szybką sprzedaż nieruchomości. Niestety to tylko pozory a rozwiązanie to ma wiele wad:

 • słabe powiązanie interesów zamawiającego i pośrednika
 • słabsza promocja oferty „bez wyłączności”, mniejsze środki na reklamę
 • powielanie tych samych ofert w tych samych mediach

Receptą na te problemy jest zawarcie umowy „na wyłączność” co oznacza współpracę z jednym wybranym pośrednikiem i rezygnacja z samodzielnych poszukiwań nabywcy. Umowy takie dominują na rozwiniętych rynkach nieruchomości w świecie.

Zalety umów na wyłączność:

 • szeroki zakres reklamy oferty
  Pośrednik dąży do jak najszerszego wyeksponowania oferty co wiąże się z przeznaczeniem większych środków na reklamę i wykazaniem się wyższą aktywnością niż w przypadku umowy „otwartej”.
 • jawność informacji jednoznacznie identyfikujących nieruchomość
  Pośrednik nie utrudnia dostępu do informacji o nieruchomości. Dodanie do oferty zdjęć pozwalających na identyfikację nieruchomości powoduje wzrost wiarygodności oferty i zwiększa prawdopodobieństwo korzystnej sprzedaży.
 • wyższa jakość współpracy między stronami
  Modelową współpracę przy wyłączności charakteryzuje dobry kontakt między stronami oraz częsta wymiana informacji.
 • przekazanie oferty do innych biur bez dodatkowych zobowiązań
  Oferta znajdzie się też w innych biurach dzięki wzajemnej współpracy pomiędzy agencjami, co zwiększa krąg potencjalnych zainteresowanych bez dodatkowych zobowiązań z naszej strony. Co ważne, dokonujemy ewentualnych zmian w ofercie wyłącznie u jednego pośrednika, który informuje pozostałe biura.

Zawarcie umowy z klauzulą wyłączności przynosi obustronne korzyści i warto je zawierać.

Globalny zasięg

szeroki zakres reklamy oferty

Licencja pośrednika

jawność informacji  identyfikujących nieruchomość

Współpraca

wyższa jakość współpracy między stronami

Weryfikacja prawna

 umowy z klauzulą wyłączności przynoszą obustronne korzyści