TWÓJ BROKER – ochrona danych osobowych

Informujemy, że administratorem pozyskiwanych na podstawie zgody danych osobowych będzie Twój Broker Centrum Nieruchomości S.C. NIP 957-106-66-23, 80-237 Gdańsk, ul. J. Uphagena 24A.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 jest nią art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. F rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe zbierane są w celu:

  • kontaktu i udzielania informacji o ofercie w ramach usług świadczonych przez administratora
  • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak by realizować prawa i obowiązki z niej wynikające (art. 6 ust. 1 lit. b)
  • wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania faktur i dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c)
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności: w celach marketingowych, dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f).

Dane przetwarzane w celu marketingowym polegają na przekazywaniu informacji o ofertach, za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia usługi.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt z administratorem możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail biuro@twoj-broker.pl

Dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu, który wymaga przetwarzania danych.

Zebrane dane przekazane mogą zostać do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu pośrednika. Podmioty te współpracują z administratorem w oferowaniu usług przez niego świadczonych.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.